Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Vnitřní řád školní družiny 28.08.2020 28.08.2021
ICT plán školy 28.08.2020 28.08.2021
Řešení šikany 28.08.2020 28.08.2021
Směrnice o poskytování informací 28.08.2020 28.08.2021
Směrnice o ochraně osobních údajů GDPR 28.08.2020 28.08.2021
Vyřizování stížností 28.08.2020 28.08.2021
Směrnice GDPR 28.08.2020 28.08.2021
Úplata v mateřské škole 28.08.2020 28.08.2021
Preventivní program školy 28.08.2020 28.08.2021
Školní řád základní školy 28.08.2020 28.08.2021
Organizační řád 28.08.2020 28.08.2021
Organizační schéma 28.08.2020 28.08.2021
Školní řád MŠ Velemín 28.08.2020 28.08.2021
Školní řád MŠ Milešov 28.08.2020 28.08.2021
Koncepce rozvoje 28.08.2020 28.08.2021
Provozní řád školní jídelny 28.08.2020 28.08.2021
Plán školního poradenského pracoviště 01.09.2020 01.09.2021
Plán EVVO 01.09.2020 01.09.2021
Krizový plán školy 01.09.2020 01.09.2021
Školní vzdělávací program MŠ Velemín 02.09.2020 02.09.2021
Školní vzdělávací program MŠ Milešov 02.09.2020 02.09.2021
Školní vzdělávací program 09.09.2020 09.09.2021
Výroční zpráva 2019 2020 11.09.2020 11.09.2021
Výroční zpráva o DVPP 11.09.2020 11.09.2021
Školní řád - dodatky 28.09.2020 31.08.2021
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 11.12.2020 31.12.2021
Rozpočet 2021 základní škola 11.12.2020 31.12.2021
Rozpočet 2021 školní jídelna 11.12.2020 31.12.2021
Rozpočet 2021 mateřská škola 11.12.2020 31.12.2021
Výroční zpráva o poskytování informací 14.01.2021 14.01.2022

  zobrazit dokumenty v archivu