Složka - ostatní  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Ordinace MUdr.Lidincové 27.12.2019 01.01.2020
Kulturní vystoupení v Počeniích 2.11.2019 25.10.2019 02.11.2019
Oznámení o konání veřejné dražby prodej zámkové dlažby 29.07.2019 16.08.2019
Výzva k předložení cenové nabídky "SILNICE II/433:UHŘICE " 15.05.2019 31.05.2019
Nabídka kadeřnictví 14.05.2019 31.12.2019
Oznámení o konání voleb do EP 24.5 a 25.5.2019 09.05.2019 25.05.2019
Volby do Evropského parlamentu-iformace o počtu a sídle volebních okrsko 20.03.2019 25.05.2019
Volby do Evropského parlamentu -stanovení minimálního počtu členů OVK 20.03.2019 25.05.2019
Kalendář svozu odpadu obce Uhřice na rok 2019- OPRAVENÝ 19.03.2019 31.12.2019
Informace o svozu nebezpečného odpadu 30.3.2019 19.03.2019 30.03.2019
Usnesení o nařízení elktronického dražebního jednání 25.02.2019 29.03.2019
Záměr pachtu pozemku č.p.1481 24.01.2019 00.00.0000
Záměr pachtu pozemku p.č.1481 v k.ú Uhřice u Kroměříže 24.01.2019 09.02.2019
Prohlášení o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 10.01.2019 31.01.2019
Veřejná vyhláška č.j.SR/0150/US/2018 10.12.2018 09.01.2019
veřejná vyhláška KUZL77351/2018 13.11.2018 29.11.2018
Prohlášení o poskytnutí dotace Zlínským krajem 12.11.2018 31.12.2018
Oznámení o zahájení řízení KUZL 74780-2018 26.10.2018 11.11.2018
Prohlášení o poskytnuté podpoře z programu Ministerstva pro místní rozvoj 15.10.2018 31.12.2018
Záměr prodeje pozemku p.č. 1133 v k-ú-Uhřice u Kroměříže 27.04.2018 14.05.2018
Veřejná vyhláška-Finanční úřad pro ZK 23.04.2018 31.05.2018
Oznámení o konkursním řízení na ředitele příspěvkové organizace 26.03.2018 10.04.2018
Stanovisko starostů obcí Kroměřížska k situaci ve zdravotnictví ZK 26.03.2018 15.04.2018
Výběrové řízení na pracovní pozici účetní obce - úvazek 0,5 12.03.2018 30.04.2018
Výlukový jízdní řád 780934 platný od 4.3.18-30.9.2018 09.03.2018 30.09.2018
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU, Stavební úpravy hřbitova - Uhřice 02.02.2018 13.02.2018
Usnesení o nařízení elektronické dražby 003EX1932/13-47 22.01.2018 31.03.2018
Harmonogram svozu modrých a žlutých pytlů papír a plast na rok 2018 19.01.2018 31.12.2018
Nařízení státní veterinární správy 12.01.2018 13.02.2018
Oznámení o konání voleb prezdienta ČR 2018 11.12.2017 27.01.2018
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 11.12.2017 27.01.2018
Volby prezidenta ČR-jmenování zapisovatele OVK 01.12.2017 27.01.2018
Volby prezidenta ČR - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 27.11.2017 27.01.2018
Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 27.11.2017 11.01.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 13.11.2017 13.12.2017
Volba prezidenta republiky ČR 2018-Stanovení minimálního počtu členů OVK 10.11.2017 27.01.2018
Kroměřížská nemocnice-nabídka práce 23.10.2017 15.11.2017
Oznámení o konání Voleb do Parlamentu ČR 20.10.-21.10.17 05.10.2017 21.10.2017
Záměr prodeje části p.č.1115 v k.ú.Uhřice u Kroměříže 24.09.2017 11.10.2017
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volby do PS Parlamentu ČR 21.09.2017 21.10.2017
Záměr pracht část pozemku p.č.1261 05.09.2017 21.09.2017
Volby d PS Parlamentu ČR-sídlo volebních okrsků 04.09.2017 21.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR-jmenování zapisovatele 04.09.2017 21.10.2017
Usnesení č.j. 122 EDN 1/17-8 21.08.2017 30.09.2017
Stanovení minimálního počtu členů OVK Volby do PS Parlamentu ČR 18.08.2017 21.10.2017
Nabídka zaměstnání 17.07.2017 31.08.2017
Ordinace MUDr.Leony Lidincové srpen 2017 10.07.2017 20.08.2017
Jízdní řád-doplnění autobusového spoje od 11.6.2017 09.06.2017 30.06.2017
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v k.ú.Uhřice u Kroměříže 26.05.2017 26.06.2017
Návrh závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2016 25.05.2017 15.06.2017
Záměr pronájmu části objektu č.p.99 za účelem skladování 19.05.2017 06.06.2017
Harmonogram svoz pytlů s plastem a papírem 2017 18.05.2017 31.12.2017
Zápis do Základní umělecké školy Morkovice 18.05.2017 31.05.2017
FÚ-Informace - platby daně z nemovitosti 2017 27.04.2017 29.05.2017
Záměr pachtu pozemků 31.03.2017 18.04.2017
Nabídka prodeje pozemku 06.03.2017 25.03.2017
Pozvánka 06.03.2017 01.04.2017
Veřejnoprávní smlpouva-přestupky proti pořádku 11.01.2017 28.01.2017
Záměr pachtu pozemků p.č.1197 a p.č.1198 Uhřice u Kroměříže 01.12.2016 18.12.2016
Záměr pronájmu prodejny potravin č.p,.99 Uhřice u Kroměříže 01.12.2016 18.12.2016
Výsledky hlasování v obci Uhřice- Volby konané .7.10-8.10 2016 08.10.2016 25.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb 21.09.2016 15.10.2016
Volby do ZK s Senátu-jmenování zapisovatele 26.08.2016 08.10.2016
Volby do ZK a Senátu Parlamentu ČR-informace o počtu a sídle volebních okrsků 23.08.2016 08.10.2016
stanovení minimálního počtu členů OVK- Volby do ZK a do Senátu 08.08.2016 08.10.2016
Záměr pachtu-příloha 27.07.2016 13.08.2016
Záměr - prodej automobilu AVIE 20.06.2016 08.07.2016
Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2015 12.05.2016 28.05.2016
Informace FÚ Kroměříž-podáná daňového přiznání daň z příjmu za rok 2015 21.03.2016 02.04.2016
CETIN-oznámení k vyjádření se o existenci nad.nebo podzemních sítí 22.01.2016 15.02.2016
hlášení místním rozhlasem 19.11.2015 19.11.2015 06.12.2015
Zveřejnění informace-podpora Zlínského kraje UP Uhřice 17.11.2015 31.12.2015
Zveřejnění záměru nájmu objektu č.p.99 01.11.2015 18.11.2015
Sdělení - podpora Zlínského kraje 22.10.2015 31.12.2015
Veřejná vyhláška sp.zn.MeUKM/044252/2013/74 21.10.2015 03.12.2015
Veřejná vyhláška - Králík Milan 05.10.2015 20.10.2015
Veřejná vyhláška - Janeczko Josef 05.10.2015 20.10.2015
Odvolání období nepříznivých klm.podmínek KUZL 51008/2015 04.09.2015 21.09.2015
Projekt CZ 1.04/2.1.00/03.00015 13.08.2015 31.10.2015
Vyhlášení období nepříznivých podmínek KUZL 45545/2015 07.08.2015 04.09.2015
Dražební vyhláška 103 Ex 38175/14-39 03.07.2015 26.08.2015
ENERGO 2015 03.07.2015 31.07.2015
Záměr pacht objektu č.p.99 10.05.2015 30.05.2015
Záměr úklidu p.č. 1251 - odprodej dřeva 10.05.2015 30.05.2015
nabídka bytu pro seniory-Dřínov 10.04.2015 30.04.2015
Informace Finančního úřadu Kroměříž-rozšíření úředních hodin 27.02.2015 02.04.2015
Strategický plán rozvoje obce Uhřice na období 2014-2019 01.02.2015 18.02.2015
Záměr - čištění pozemku p.č.1354 a odprodej dřeva 20.01.2015 09.02.2015
Oznámení koncepce- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 09.01.2015 12.02.2015
Harmonogram svozu pytlů s plasty a papírem na rok 2015 08.01.2015 31.12.2015
Harmonogram ukládání odpadu do velkoobjemovéhom kontejneru a kovů 08.01.2015 31.12.2015
Ordinanční doba MUDr.Lidincové v době svátků 15.12.2014 02.01.2015
protokol o rozboru pitné vody č.780/2014 včetně hodnocení vzorku 08.12.2014 25.12.2014
Zveřejnění informace -dotace na kombinovaný kříž u hřbitova 20.10.2014 11.11.2014
Výsledky komulních voleb 2014 v obci Uhřice 12.10.2014 05.11.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 25.09.2014 12.10.2014
Sanace vozovky - silnice č-II/433 Uhřuice 22.09.2014 15.10.2014
Jmenování zapisovate okrskové volební komise-volby do zastupitelstev obcí 30.08.2014 11.10.2014
Poskytnutí informací o počtech a sídlech volebních okrsků-komunální volby 2014 26.08.2014 11.10.2014
Volby do zastupitelstva obce-stanovení počtu členů okrskové volební komise 11.08.2014 11.10.2014
Volby do zastupitelstva-počet podpisů na peticích 19.07.2014 06.08.2014
Rozbor pitné vody 369/2014 včetně hodnocení 18.07.2014 04.08.2014
Výběrové řízení výkonný ředitel/ka Regionu Bílé Karpaty 08.07.2014 23.07.2014
Záměr bezúplatného převodu - daru hroby na p.č.222 07.07.2014 24.07.2014
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební obdobi 2014-2018 26.06.2014 15.10.2014
Celkové vyúčtování výpočtu ceny vodné a stočné za rok 2013 10.06.2014 27.06.2014
Rozvaha mikroregion Morkovsko k 31.12.2013 09.06.2014 24.06.2014
příloha mikroregion Morkovsko 2013 09.06.2014 24.06.2014
Zpráva č.305 o výsledku hospodaření mikroregionu Morkovsko 2013 09.06.2014 24.06.2014
Finanční výkaz mikroregion Morkovsko k 31.12.2013 09.06.2014 24.06.2014
Závěrečný účet mikroregion Morkovsko k 31.12.2013 09.06.2014 24.06.2014
Výkaz zisku a ztrát mikroregion Morkovsko k 31.12.2013 09.06.2014 24.06.2014
Výsledky voleb do PS Evropského parlamanetu 23.5.-24.5.14v obci 30.05.2014 16.06.2014
Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 29.05.2014 16.06.2014
Příloha k 31.12.2013 29.05.2014 16.06.2014
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013 29.05.2014 16.06.2014
Rozvaha k 31.12.2013 29.05.2014 16.06.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 29.05.2014 16.06.2014
Výkaz Fin2-12 M k 31.12.2013 29.05.2014 16.06.2014
Záměr pachtu objektu č.p.99 18.04.2014 06.05.2014
Záměr pacht pozemků p.č.1430 část 18.04.2014 05.05.2014
Informace - placení daně z nemovitostí 2014 14.04.2014 31.05.2014
Volby do Evropského parlamentu-jmenování zapisovatele 12.04.2014 24.05.2014
Volby do Evropského parlamentu informace o počtu a sídllech volebních okrsků 07.04.2014 24.05.2014
Záměr nájem distribuční soustavy elektrické sítě veřejného osvětlení 27.03.2014 13.04.2014
Zveřejnění protokol o rozboru pitné vody 111/2014,hodnocení vzorku 799 26.03.2014 11.04.2014
Záměr na pacht pozemků 25.03.2014 12.04.2014
Volby do EP-stanovení minimálního počtu členů OVK 24.03.2014 25.05.2014
Usnesení zadavatele o výběru nejvhodnšjčí nabídky-Územní plán Uhřice 14.03.2014 31.03.2014
informace EON-přerušení dodávky el.energie 11.03.2014 21.03.2014
Informace FÚ-daňová přiznání daň z příjmu za rok 2013 10.03.2014 01.04.2014
Zveřejnění ceny vodného a stočného od 1.1.2014 až 31.12.2014 21.02.2014 31.12.2014
Výzva k předložení nabídky ke zpracování Územního plánu Uhrice 14.02.2014 03.03.2014
Velkoobjemový kontejner 2014 29.01.2014 31.12.2014
hlášení místním rozhlasem 17.12.2013 v 17 hodin 17.12.2013 31.12.2013
ordinační hodiny Mudr. Chvátalové 16.12.2013 31.12.2013
Adventní koncert Zdounečanka 16.12.2013 24.12.2013
Zvěřejnění záměru prodeje pozemku p.č.136 12.12.2013 31.12.2013
Hodnocení vzorku č.P 4218/13, protokol o rozboru č.800/2013 03.12.2013 19.12.2013
Zveřejnění záměru- čištění pozemků p.č.1214,1209 s možností prodeje dřeva 21.11.2013 08.12.2013
Zveřejnění záměru výměna pozemků p.č.7/4 za p.č.1262/2 a 1261/2 21.11.2013 10.12.2013
Oznámení o přerušení elektrické dodávky 10.11.2013 20.11.2013
Oznámení- změna sídla MÚ Morkovice 06.11.2013 31.12.2013
Vásledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25,--26.10.13 v obci 26.10.2013 13.11.2013
Protokol o rozboru č.604/2013 16.10.2013 05.11.2013
Hodnocenéí vzorku č.P 3247/13 16.10.2013 05.11.2013
Volby do PS Parlamentu ČR - oznámení o místě a době konání 08.10.2013 27.10.2013
informace o počtu a sídlech volebních okrsků 24.09.2013 27.10.2013
E.ON-informace pro občany ořezání a odstranění dřevin 16.09.2013 03.10.2013
Rozhodnutí hejtmana ZK č.2/2013 o odvolání období nepř.klim.podmínek 19.08.2013 10.09.2013
mobilní vinotíka 26.07.2013 31.01.2013
Rozhodntuí hejtmana ZK č.1/2013 nepříznivé klim.podmínky 26.07.2013 31.08.2013
hlášení místním rozhlasem 12.7.2013 12.07.2013 14.07.2013
služby velkobjemový kontejner 2013 10.07.2013 31.12.2013
změna ordinačních hodin MUdr,Chvátalové od 1.7.-31.8.13 26.06.2013 01.09.2013
Zveřejnění rozbor pitné vody č.295/20130 17.06.2013 04.07.2013
Zveřejnění vyúčtování výpočtu ceny vodné a stočné za rok 2012 30.05.2013 30.06.2013
Záměr pronájem prodejny potravin č.p.99 v obci Uhřice 22.05.2013 08.06.2013
Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2012 15.05.2013 01.06.2013
Informace FÚ placení daň z nemovitosti 2013 18.04.2013 31.05.2013
Výsledky rozborů pitné vody 5.3.2013 29.03.2013 30.04.2013
Sdělení-vyplácení nájemného honebního společenstva 25.03.2013 10.04.2013
pojízdná prodejna - prodej masa změna prodejní doby 21.03.2013 31.12.2013
Klub šachistů-28.ročník letní šachový tábor Vřesovice 2013 04.03.2013 31.03.2013
´FÚ pro ZK-informace podání DP daň z příjmu za rok 2012 04.03.2013 04.04.2013
Pozvánka Valná hromada HS Dřínova-Tetětic-Počenic a Slížan 11.02.2013 03.03.2013
Zveřejnění prodeje dřeva 10.02.2013 03.03.2013
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 10.02.2013 27.02.2013
pojízdná prodejna - prodej masa a uzenin 28.01.2013 21.03.2013
výsledky hlasování obce Uhřice-Volba prezidenta 25.1.-26.1.2013 26.01.2013 11.02.2013
oznámení -Volba prezidenta republiky 2013- 2.kolo 15.01.2013 27.01.2013
Výsledky hlasování obce Uhřice-Volba prezidenta 11.1.-12.1.2013 12.01.2013 28.01.2013
Organizace správy daně z nemovitostu od 1.1.2013 08.01.2013 31.12.2013
Informace p pokynu Hlavního hygienika ČR k provedení zvýšeného státního zdravotního dozoru 14.12.2012 31.03.2013
Jmenování aapisovateleOVK volby prezidenta 11.a 12.1.2013 29.11.2012 13.01.2013
Volby prezidenta-zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků 26.11.2012 13.01.2013
Stanovení minimálního počtu členů OVK-volby prezidenta 11.11.2012 12.01.2013
zveřejnění výsledku rozboru vody ze dne 22.10.2012 08.11.2012 31.12.2012
Zveřejnění provoz sběrného dvora v Morkovicích 26.10.2012 31.12.2012
PFCE472597/2012/125/HE Zveřejnění veřejné nabídky pozemků 26.10.2012 26.11.2012
Výsledky hlasování obce Uhřice-Volby do zastupitelsva kraje 12.-13.10.2012 13.10.2012 30.10.2012
rozbor vody 1.10.2012 12.10.2012 30.11.2012
Záměr - pronájem 1 místosti budovy školy 06.10.2012 23.10.2012
Mimořádné opatření MZDR 33888/2012 01.10.2012 31.03.2013
Upozornění-KHS Zlín KHSZL/17818*2012/0.1/ZL/KOP-01 20.09.2012 30.09.2012
Harmonogram ukládání do velkobojemového kontejneru 19.09.2012 31.12.2012
Mimořádné opatření MZ 32317/2012 17.09.2012 30.09.2012
hlášení místním rozhlasem 12.9.12 12.09.2012 30.09.2012
EON - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na ořez 11.09.2012 15.11.2012
protokol o rozboru vody č.525/2012,hodnocení vzorku č.P 2670*12 04.09.2012 16.10.2012
Volby 2012-do zastupitelstev krajů - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 28.08.2012 14.10.2012
Volby 2012 do zastupitelstev krajů-jmenování zapisovatele 28.08.2012 14.10.2012
Volby do ZK-stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 12.08.2012 14.10.2012
změna ordinačních hodin MUdr,Chvátalové od 1.7.-31.8.12 01.07.2012 01.09.2012
zveřejnění informace vyúčtování výpočtu ceny vodné a stočné 2011 24.06.2012 11.07.2012
PFCR 257026/2012/125/HE 24.06.2012 18.07.2012
hlášení místním rozhlasem 3.6.2012 03.06.2012 18.06.2012
hlášení místním rozhlasem 24.5.2012 24.05.2012 27.05.2012
hlášení místním rozhlasem 21.5.2012 21.05.2012 25.05.2012
Závěrečný účet mikroregionu Morkovsko za rok 2011 17.05.2012 01.06.2012
MŽP 33803-ENV -12 15.05.2012 17.06.2012
hlášení místním rozhlasem 6.5.2012 07.05.2012 31.05.2012
usnesení č.j.137 Ex 2542/07-190 27.04.2012 13.06.2012
protokol o rozboru pitné vody 20.04.2012 30.06.2012
hlášení místním rozhlasem 16.4.2012 16.04.2012 19.04.2012
dražební vyhláška č.j.057 EX 1023-10-77 16.04.2012 06.06.2012
hlášení místním rozhlasem 3.4.2012 04.04.2012 15.04.2012
rozhodnutí hetjmana č.2/2012 KUZL 461/2012 03.04.2012 19.04.2012
hlášení místním rozhlasem 31.3.2012 01.04.2012 30.04.2012
hlášení místním rozhlasem 29.3.2012 30.03.2012 03.04.2012
vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek 29.03.2012 03.04.2012
hlášení místním rozhlasem 23.3.2012 23.03.2012 27.03.2012
oznámení konání veřejného zasedání OZ 30.3.2012 22.03.2012 31.03.2012
PF-Veřejná nabídka pozemků 120014-2012-125-HE 16.03.2012 16.04.2012
záměr kácení 2 ks ořechů 14.03.2012 30.03.2012
záměr prodeje plechových skříní 14.03.2012 30.03.2012
hlášení místním rozhlasem 10.3.2012 11.03.2012 15.04.2012
Informace FÜ Kroměříž-podání daň. přznání daň z příjmu za 2011 11.03.2012 03.04.2012
hlášení místním rozhlasem 03.03.2012 01.04.2012
záměr kácení 2 ks suchých stromů 01.01.2012 18.01.2012
oznámení o konání veřejného zasedání 23.12.2011 31.12.2011
informace- získání dotace oprava zámku 16.12.2011 31.01.2012
oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva 13.12.2011 22.12.2011
záměr výměna pozemků 04.12.2011 22.12.2011
oznámení konání veřejné zasedání 08.11.2011 19.11.2011
PDCR 561738/2011/125/Dr 02.11.2011 27.01.2012
záměr ořezání stromů 17.09.2011 03.10.2011
zveřejnění zasedání zastupitelstva 07.09.2011 16.09.2011
hlášení místním rozhlasem 29.08.2011 31.08.2011
oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva 22.08.2011 31.08.2011
PFCR 377040/2011/125/Dr 03.08.2011 27.10.2011
Rozhodnutí MeUKMú032994/2011/03 25.07.2011 11.08.2011
Závěrečný účet 2010 04.07.2011 11.07.2011
záměr výměna pozemků 03.07.2011 19.07.2011
změna ord.doby Dr.Chvátalová 24.06.2011 31.08.2011
pozvánka veřejné zasedání 15.06.2011 23.06.2011
veřejná nabídka PF 267616/2011/125/Mich 03.06.2011 27.06.2011
pozvánka veřejné zasedání zastupitelstva 20.04.2011 27.04.2011
kopaná Uhřice 2011 08.04.2011 18.06.2011
Závěrečný účet mikroregion Morkovsko 2010 08.04.2011 30.04.2011
seznam pozemků k prodeji-PF 05.04.2011 05.05.2011
informace ke sčítání - změny 25.03.2011 30.04.2011
FÚ-sdělení čj.24524/11/320040709236 01.03.2011 17.03.2011
MÚ Morkovice-výzva č.j.výst.328/294/10 01.03.2011 17.03.2011
záměr prodeje pozemku 28.02.2011 16.03.2011
rozpis služeb u kontejneru 2011 25.02.2011 31.12.2011
záměr -kácení,čištění,prodej dřeva 04.02.2011 20.02.2011
Záměr odkupu obecních pozemků 06.12.2010 13.12.2010
Zpráva o hospodaření obce uhřice za rok 2009 30.03.2010 30.06.2010