Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Volby
Volby do EP - jmenování zapisovatel okrskové volební komise Uhřice 23.04.2024 10.06.2024
Volby do EP-poskytnutí informace o počtech a sídlech volebních okrsku 23.04.2024 10.06.2024
Oznámení o době a místě konání veleb do Evropského parlamentu 25.05.2024 08.06.2024
GDPR
Informace o zpracování osobních údajů 11.04.2019 31.12.2025
Zveřejnění pověřence GDPR - výkon od 1.9.2020 18.09.2020 31.12.2025
SOSM
Rozpočtová odpovědnost-zveřejňování dokumentů SOSM 31.03.2018 31.12.2025
Rozpočtová odpovědnost-zveřejňování dokumentů-SOSM 23.08.2019 31.12.2025
Návrh rozpočtu na rok 2024 SOSM 26.02.2024 30.06.2024
Příloha rok 2023 SOSM 26.02.2024 30.06.2024
Návrh Závěrečného účtu 2023 SOSM 26.02.2024 30.06.2024
Fin 12/2023 SOSM 26.02.2024 30.06.2024
Výkaz zisku a ztráta 2023 SOSM 26.02.2024 30.06.2024
Střednědobý rozpočtový výhled 2023-2026 SOSM 26.02.2024 30.06.2024
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2023 SOSM 26.02.2024 30.06.2024
Rozvaha rok 2023 SOSM 26.02.2024 30.06.2024
Mikroregion Morkovsko
Oznámení DSO Mikroregion Morkovsko o zveřejnění dokumentů 27.11.2023 30.06.2024
Návrh Závěrečného účtu 2023 Mikroregion Morkovsko 07.03.2024 30.06.2024
Odpadové hospoářství
Svozy žlutých a modrých pytlů 2024 12.01.2024 31.12.2024
Kalendář svozu odpadu 2024 - OBEC UHŘICE 23.02.2024 31.12.2024
vodovody a kanalizace
Informace o zveřejnění kanalizačního řádu obce Uhřice 21.02.2024 31.12.2026
Zveřejnění informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodné a stočné 2023 25.04.2024 27.05.2024
hlášení místním rozhlasem
Hlášení místním rozhlasem dne 20.5.2024 20.05.2024 09.06.2024
veřejná vyhláška-Rozhodnutí
veřejná vyhláška č.j.791264/24-3300-11420-705412 30.04.2024 31.05.2024
ostatní
Změna ordinační doby MUDr.Leony Lidincové od 1.1.2024 27.11.2023 30.06.2024
Rozpočet obce
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Uhřice 19.03.2019 31.12.2025
Rozpočtové opatření 1-23-OBEC UHŘICE 28.02.2023 30.06.2024
Rozpočtové opatření č.2/2023-OBEC UHŘICE 28.04.2023 30.06.2024
Rozpúočtové opatření č.3-2023 28.06.2023 30.06.2024
Závěrečný účet obce Uhřice 2022 včetně příloh 30.06.2023 30.06.2024
Rozpočtové opatření obce Uhřice 4 -2023 17.07.2023 30.06.2024
Rozpočtové opatření č.5-2023 15.09.2023 30.06.2024
Rozpočtové opatření č. 6/2023 30.10.2023 30.06.2024
Schválený rozpočet obec Uhřice na rok 2024 31.12.2023 31.12.2024
Rozpočtové opatření obce Uhřice č.7/2023 20.01.2024 30.06.2024
obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku OSOH 23.02.2024 30.06.2024

  zobrazit dokumenty v archivu