Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Uhřice na rok 2018-2020 11.01.2018 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2018 30.04.2018 31.12.2018
Schválený závěrečný účet obce Uhřice za rok 2017 21.06.2018 30.06.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2017 28.06.2018 28.06.2019
Volby 2018 podzim
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Uhřice-KV 5.6.2018 07.10.2018 22.10.2018
SOSM
Rozpočtová odpovědnost-zveřejňování dokumentů SOSM 31.03.2018 31.12.2019
Mikroregion Morkovsko
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Mikroregion Morkovsko 18.01.2018 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1Mikroregion Morkovsko 04.04.2018 31.12.2018
Zpráva č.409/2017/IAK o výsledku hospodařená DSO Morkovský region za rok 2017 20.04.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztrát Mikroregio Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Mikroregion Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
rozvaha Mikroregion Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
příloha Mikroregion Morkovsko k 31.12.2017 20.04.2018 30.06.2019
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2018 18.06.2018 30.06.2019
hlášení místním rozhlasem
Přehled opatření k dosažení úspor za energie 11.05.2018 31.12.2018
Obecné info občanům k nové zelené úsporám 11.05.2018 31.12.2018
hlášení místním rozhlasem 31.8.2018 31.08.2018 31.12.2018
Včelařská výstava - Flora Olomouc 10.10.2018 20.10.2018
ostatní
Harmonogram svozu modrých a žlutých pytlů papír a plast na rok 2018 19.01.2018 31.12.2018
Zveřejnění pověřence GDPR 24.05.2018 31.12.2019
Prohlášení o poskytnuté podpoře z programu Ministerstva pro místní rozvoj 15.10.2018 31.12.2018
rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 08.01.2018 31.12.2020
Rozpočet obce Uhřice na rok 2018 08.01.2018 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Uhřice na rok 2018 11.01.2018 31.12.2018
Rozvaha obce Uhřice sestavená k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřice za rok 2017 16.04.2018 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Uhřice sestavený k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
Výkaz zisku a ztráty obce Uhřice sestavený k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
Příloha k účetní závěrce obce Uhřice sestavená k 31.12.2017 16.04.2018 30.06.2019
Rozpočtové opatření č.1/2018 30.04.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 09.08.2018 31.12.2018

  zobrazit dokumenty v archivu